SALONUL DE CARTE „LIBRIS TECUCI” – EDIŢIA a II-a, 2023

 Salonul de carte se adresează tuturor scriitorilor şi editorilor din Tecuci şi din întregul ţinut al Tecuciului, indiferent de vârstă şi profesie. Aceştia pot participa cu lucrările individuale sau de grup care au fost publicate în cursul anului anterior, 2022.

 
Dorim să stimulăm astfel şi să promovăm excelenţa în cultură, să facem cunoscute publicului larg, generaţiilor tinere în mod special, producţiile cărturarilor noştri din anul anterior, creaţii şi lucrări prin care Tecuciul se înscrie consecvent în ansamblul valorilor naţionale. Aceşti creatori trebuie mai bine cunoscuţi în comunitate prin lucrările lor care atestă nu numai talent ci şi dăruire pentru concetăţeni, pentru publicul larg, avid de cunoaştere şi cultură în general.

PROIECT ŞI REGULAMENT DE ORGANIZARE A MANIFESTARII CULTURALE  SALONUL DE CARTE „LIBRIS#TECUCI” – EDIŢIA a II-a , 2023

                                               Motto:  „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!…(Tudor Arghezi)

 1. ARGUMENT

      Municipiul Tecuci, oraş moldav şi Ţinut cu o istorie străveche de peste 587 de ani,  a fost cunoscut şi recunoscut de-a lungul vremii şi vremurilor deopotrivă şi pentru vocaţia sa de profundă vatră de cultură românească. Stau mărturie valorile culturale locale materiale, spirituale, de cunoaştere ştiinţifică şi de expresie artistică prin care urbea aceasta s-a integrat circuitului naţional de valori.

      Dintre acestea, literatura şi publicarea de cărţi stau mărturie ale talentului, inteligenţei şi dorinţei tecucenilor de a se afirma în cultură şi artă, în domenii care presupun bunuri valorice spirituale adresate semenilor pornind de la binecunoscutele cuvinte ale cronicarului Miron Costin, „că nu ieste alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viiaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor”.

     Printre scriitorii tecuceni aflaţi la loc de cinste  în literatura naţională amintim doar câteva nume din trecut: Costache Conachi, Al.Papadopol-Calimah,  Theodor Şerbănescu, Eugen Boureanul, Al.Lascarov-Moldovanu, Natalia Negru, I.Valerian, Ştefan Petică, Tudor Pamfile, Calistrat Hogaş, Hortensia Papadat-Bengescu, Mircea Eliade, Ion Petrovici, Nicolae Petraşcu, Gabriel Drăgan şi mulţi alţii. Acestora li se adaugă numeroase nume din literatura contemporană cu apariţii editoriale la sfârşitul secolului XX – începutul secolului XXI şi în prezent.

 1. SCOPUL SALONULUI DE CARTE

        Salonul de carte se adresează tuturor scriitorilor şi editorilor de carte din Tecuci şi din întregul ţinut al Tecuciului, indiferent de vârstă şi profesie. Aceştia pot participa cu lucrările  individuale sau de grup care au fost publicate în cursul anului anterior, 2022.

     Dorim să stimulăm astfel şi să promovăm excelenţa în cultură, să facem cunoscute publicului larg, generaţiilor tinere în mod special, producţiile cărturarilor noştri din anul anterior, creaţii şi lucrări prin care Tecuciul se înscrie consecvent în ansamblul valorilor naţionale. Aceşti creatori trebuie mai bine cunoscuţi în comunitate prin lucrările lor care atestă nu numai talent ci şi dăruire pentru concetăţeni, pentru publicul larg, avid de cunoaştere şi cultură în general.

 1. OBIECTIVE
 •  promovarea și conservarea istoriei, tradiţiilor şi culturii locale;
 •  îndreptarea atenției tinerilor spre valorile culturale autentice;
 •  valorificarea patrimoniului local ca pe o carte de vizită a Municipiului Tecuci;
 •  atragerea şi stimularea tinerilor talentaţi în devenirea comunității locale;
 •  informarea corectă despre evoluţia actului de cultură scrisă /online la nivelul oraşului şi Ţinutului Tecuci.
 1. GRUPURI ȚINȚĂ
 • autori locali de publicaţii scrise/online, de carte redactată individual şi/sau la nivel colectiv/grup de autori;
 • edituri sau grupuri editoriale, servicii de tehnoredactare, tipografii din Tecuci;
 • centre de difuzare a cărţii, librării, manageri de biblioteci sau depozite de carte;
 • cetăţeni pasionaţi de lectură, interesaţi de ştiinţă, de artă şi cultură în general, tineri şi elevi cu aptitudini şi abilităţi în diverse domenii ale cunoaşterii;
 1. SECŢIUNILE SALONULUI

Grupările tematice sunt diverse:

 1. literatură originală
 2. critică literară
 3. artă şi cultură
 4. ştiinţe & cercetare
 5. istorie locală şi naţională
 6. carte şcolară, didactică/pedagogie
 7. carte de şi pentru copii
 8. eseuri, călătorie, memorialistică
 9. restituiri, documente, reeditări
 10. reviste, publicaţii online ş.a.
 1. ÎNSCRIERILE

 Sunt invitaţi să-şi prezinte cărţile publicate în anul 2022, toţi autorii din întregul Ţinut al Tecuciului.

Pentru alcătuirea unui Catalog al Salonului, termenul limită de primire a cărţilor/publicaţiilor este 2 februarie 2023. Catalogul va fi un instrument rezumativ de informare cu date esenţiale despre carte şi autor, editură, descriere CIP etc. Acesta va fi redactat şi în format electronic pentru publicarea prin mass-media locală

  Lucrările vor fi primite pe bază de semnătură şi înregistrate la sediul Casei de Cultură din Tecuci, în sala Cenaclului „Calistrat Hogaş” în vederea expunerii în secţiunea corespunzătoare a Salonului care se va organiza la etajul instituţiei în perioada 7-14 februarie 2023. 

Pentru fiecare carte prezentă la Ediţia I a Salonului asigurăm: 

 • Un spaţiu individual de prezentare cu Numele autorului/autorilor, Titlul cărţii/Lucrării/Publicaţiei şi o copie mărită, color, format A2 a acesteia;
 • Un rezumat, o recenzie, un fragment din prefaţă, postfaţă, notă redacţională etc;
 • O pagină dedicată în Catalogul Salonului;
 • Un Caiet de consemnări personalizat pentru fiecare expozant, aflat la dispoziţia vizitatorilor care doresc să-şi exprime opiniile; 

Toate lucrările vor fi expuse indiferent de punctul de vedere al autorului sau al originalităţii conţinutului.

La dorinţa autorilor şi cu concursul organizatorilor pot fi stabilite sesiuni de lansare/prezentare a cărţilor, întâlniri între autori şi cititori cu durata de maximum 30 de minute.

Autorii expozanţi vor primi Diplome de participare/mape de prezentare oferite de către organizatorii Salonului.

La închiderea Salonului cărţile expuse vor fi înapoiate autorilor sau, cu acordul acestora, vor alcătui un fond de carte special dedicat ediţiilor viitoare.

Comentariile sunt închise.