Project Description

REGULAMENTUL Festivalului – Ediţia a XXVII-a, 31 octombrie- 1 noiembrie 2019 

Casa de Cultură – Tecuci, în calitate de organizator, în colaborare cu Primăria Municipiului Tecuci,  Editura  Junimea – Iași și Uniunea Scriitorilor (Filiala Poezia – București), organizează în zilele de 31 octombrie – 1 noiembrie  2019, ediția a XXVII-a a Festivalului Național de Poezie „Costache Conachi”.

Festivalul îşi propune să stimuleze creația  literară a tuturor creatorilor de poezie care nu au debutat în volum (care nu au poezii proprii publicate în volum)  şi să-i promoveze prin editarea volumului de debut în colecția  NUMELE POETULUI la Editura Junimea Iași.

Participanții vor trimite aproximativ 60 – 80 de poeme în format electronic (email: festivaltecuci@yahoo.ro) și în format paper (print) pe adresa poștală: Casa de Cultură Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, loc. Tecuci, jud. Galați, cod 805300. Lucrările vor fi însoțite de un motto și de un plic închis care va conține datele autorului și același motto pentru identificare.

Lucrările  vor fi redactate cu Font Times New Roman, Font Size 12,  Line Spacing 1,5.

Câștigătorii concursului vor fi premiați de Editura Junimea prin editarea volumului/volumelor de debut în colecția NUMELE POETULUI.

  • Orice concurent care va transmite un text care nu-i aparține sau conține părți copiate va fi descalificat.
  • Vor fi descalificate lucrările autorilor care au publicat deja în volum creații proprii.
  • Organizatorul are drept de publicare a unui text sau a mai multor texte dintre cele înscrise la concurs în reviste/antologii/site sau alte materiale conexe fără a mai cere acordul participanților.

Juriul va fi compus din scriitori, membri ai UNIUNII SCRIITORILOR.

În cadrul Festivalului, pe lângă publicarea volumului/volumelor de debut, de către Editura Junimea – Iași,  în colecția NUMELE POETULUI, vor mai fi oferite premii, foarte selectiv, și din partea unor edituri sau reviste literare, partenere ale evenimentului. Juriul, alcătuit din 3 (trei) personalități, precum și un secretar din partea Casei de Cultură, va decide în acest sens.

Laureații vor fi invitaţi la Tecuci, în zilele  de 31 octombrie – 1 noiembrie 2019, cu susținerea financiară a organizatorilor.

Regulamentul Festivalului Național de Poezie „Costache Conachi” poate fi consultat și pe site-ul Casei de Cultură Tecuci: www.culturatecuci.ro

Textele vor fi trimise până la data de 20 octombrie 2019 (data poștei) și în variantă electronică e-mail : festivaltecuci@yahoo.ro respectând condițiile concursului.

Corespondența pentru concurs se primește pe adresa: 

Casa de Cultură Tecuci,

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, cod 805300, jud. Galaţi,

cu menţiunea:

pentru Concursul Naţional de Poezie „Costache Conachi”, ediţia 2019

Relaţii la tel. 0236/820 449; 0747614307

e-mail: festivaltecuci@yahoo.ro

 

CASA DE CULTURĂ TECUCI,

Diana CIOCLU – manager

UNIUNEA SCRIITORILOR – FILIALA POEZIA, BUCUREȘTI

Horia GÂRBEA – președinte

EDITURA JUNIMEA, revista SCRIPTOR,

Lucian VASILIU – manager 

     SECRETAR AL COMISIEI DE JURIZARE,

                                                                                                                                     Dan Vîță – referent