Project Description

FESTIVALUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE A MUZICII UȘOARE  FLOARE DE APRIL”

Ediția a XXVII-a, 17 aprilie 2021

 

INIȚIATOR: Casa de Cultură Tecuci, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Tecuci

  SCOPUL PROIECTULUI:

Festivalul concurs are drept scop promovarea muzicii uşoare de certă valoare artistică, afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor interpretative în vederea plasărilor în elita muzicii uşoare naţionale şi internaţionale. Descoperirea şi încurajarea tinerelor talente în domeniul interpretării muzicii.

REGULAMENT

Festivalul-concurs se adresează atât copiilor cât și tinerilor soliști vocali din Case de Cultură, Școli populare de artă, Cămine Culturale, Licee de Artă, Cluburi ale copiilor, etc.

LOC DESFĂȘURARE:

Festivalul-concurs „Floare de April” se desfășoară anual în municipiul Tecuci.

DATA DESFĂŞURĂRII:

Fesivalul-concurs „Floare de April” se va desfășura în data de 17 aprilie 2021, începând cu ora 1000, și va avea următoarele etape: concursul propriu-zis, gala de premiere, recital artiști.

CATEGORII DE VÂRSTĂ:

 1.  interpreți având vârsta cuprinsă între 4 și 6 ani.
 2.  interpreți având vârsta cuprinsă între 7 și 8 ani.
 3.  interpreți având vârsta cuprinsă între 9 și 10 ani.
 4.  interpreți având vârsta cuprinsă între 11 și 12 ani.
 5.  interpreți având vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani.
 6.  interpreți având vârsta cuprinsă între 16 și 18+ ani.

  CONDIȚII PARTICIPARE:

Concurenţii participanți vor completa şi vor trimite până la data de 09.aprilie.2021:

 •    Fişa de înscriere cu datele personale, titlul şi autorii piesei interpretate în concurs. Interpretul trebuie să aibă acceptul compozitorului/textierului de a prezenta piesa în cauză. (Problemele ce se pot ridica între interpret și compozitor/textier, nu privesc organizatorii și nici juriul festivalului-concurs „Floare de April”. Ele se vor reglementa doar între compozitor/textier/interpret);
 •    Pozitivul şi negativul piesei din concurs trebuie să fie în format audio (mp3 sau wav), durata pieselor să fie între 2,30 – 3,30 minute;
 •    Poza color în format .jpg
 •    Certificatul de naștere/cartea de identitate se va prezenta în ziua concursului, în situația în care există neconcordanțe între datele declarate și cele reale concurentul va fi descalificat.

Toate materialele vor fi trimise, în vederea preselecției pentru concurs, la adresa de mail: festivaltecuci@yahoo.ro sau prin poștă pe adresa: Casa de Cultură Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, jud. Galati, cod 805300.

Descarcă fișa de înscriere de AICI.
Declarația drepturi de auto se poate descărca de AICI .
Declaratie GDPR se poate descărca de AICI.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PRESELECȚIE.

Preselecția va avea loc în data de 12.apr.2021, iar participanții admiși în concurs se vor regăsi în listele care vor fi afișate în data 13.apr.2021, pe site-ul Casei de Cultură culturatecuci.ro și pe pagina de facebook a instituției.

Concurenții vor interpreta în concurs o singură piesă la alegere.

Intrarea în concurs va fi în ordine alfabetică și va fi afișată pe pagina de facebook și culturatecuci.ro

Concurenții admiși sunt rugați să se prezinte la Casa de Cultură Tecuci, în ziua concursului, 17 aprilie 2021. Repetițiile pentru acomodarea cu sonorizarea sălii se vor face în intervalul orar 0800-1000, în data de 17.apr.2021;

Proba de microfon nu este obligatorie. Concurenții pot repeta o strofă și un refren.

Taxa de înscriere este de 60 lei. Aceasta se achită în numerar la sediul Casei de Cultură Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, după afișarea rezultatelor preselecției.

OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR:

 • să respecte prevederile prezentului regulament;
 • să trimită în timp util actele necesare înscrierii,
 • negativul și pozitivul în format mp3 pe adresa de email: festivaltecuci@yahoo.ro ;
 • să achite taxa de participare;
 • să nu deterioreze bunurile din sala de spectacol și să păstreze curățenia;
 • să păstreze liniștea pe toată durata concursului;
 • cheltuielile privind transportul/cazarea/masa vor fi suportate de concurenți sau de instituția pe care o reprezintă.

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR:

 • să asigure toate condițiile pentru buna desfășurare a concursului (sunet, premii, juriu, recital, etc.);
 • să asigure paza și protecția pe toată durata concursului;
 • să asigure servicii hoteliere juriului și invitaților în recital, după caz.

PREMII:

 • Organizatorii oferă tuturor concurenților diploma de participare
 • Se vor acorda: un trofeu, premiul I, premiul II, premiul III și 2 mențiuni pentru fiecare categorie de vârstă.
 • Marele Trofeu „Eugen Bertea” al festivalului în valoare de 700 lei, va fi acordat concurentului cu media cea mai mare obținută în concurs.
 • Se vor mai acorda premii din partea Radio Romania Iași.
 • În caz de egalitate între mai mulți concurenți, va conta nota președintelui juriului.
 • Câștigătorul marelui trofeu va susține un microrecital la ediția imediat următoare a concursului.

JURIUL:

Juriul va fi alcătuit din compozitori, reprezentanți ai organizatorilor, artiști consacrați.

Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și a clasamentelor rezultate din jurizare. Membrii juriului, care sunt profesori ai concurenților admiși sau care provin de la instituții care au reprezentanți în concurs, nu vor juriza candidații respectivi, cu mențiunea că, în aceste cazuri, nota președintelui juriului se va dubla.

Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor. Notele obținute de concurenți vor putea fi urmărite și pe lista publicată post-concurs pe site-ul Casei de Cultură Tecuci. Deciziile juriului nu pot fi contestate sau anulate.

CRITERII DE NOTARE:

 • adecvarea melodiei, text/vârstă (pe categorii de vârstă):10%
 • gradul de dificultate al piesei: 15%
 • calităţile interpretative (precizia intonației, claritate timbrală, amplitudine vocală, emisia, frazarea, simțul ritmic, stilul interpretării, particularități vocale): 65%
 • expresivitatea artistică și ținuta scenică: 10%
 • sistemul de notare: NOTA LA VEDERE cu excepția notei președintelui juriului.

INVITAȚI/JURIU:

 • Luminița Anghel – artist consacrat
 • Nico – artist consacrat
 • George Vanvu – compozitor, realizator emisiuni Radio România – Iași
 • Alexandra Manolache – profesor – Clubul Copiilor Tecuci
 • Florin Iftimie – profesor muzică

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA FESTIVALULUI:

În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și locale, conform Ordin 3245 din 19.10.2021 emis de Ministerul Culturii, concursul se va organiza punându-se în aplicare unul din următoarele scenarii:

Scenariul 1:

 1. … fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, daca incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori;
 2. … fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori.

Scenariul 2:

Dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1000 de locuitori, concursul se va desfășura online.

Programul de desfășurare a festivalului-concurs va fi publicat pe pagina de facebook și pe site-ul instituției, cu 48 de ore înainte.

RELATII SUPLIMENTARE:

 • se pot obține la sediul Casei de Cultură Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 62;
 • la telefoanele: 0768.965.550, coordonator și 0770.788.454, secretar festival.

PARTENERI MEDIA: Radio Tecuci, Radio România Iași

Referent,  Vișan Claudiu Daniel


  VEZI AFIȘUL EVENIMENTULUI   

 

Festivalul Floare de april Tecuci 2021