FESTIVALUL NAȚIONAL „ FLOARE DE Editia a-XXX-a, 26 aprilie 2024

REGULAMENT 

INIȚIATOR-Casa de Cultură Tecuci, cu sprijinul Primӑriei și al Consiliului Local Tecuci

SCOPUL PROIECTULUI:

Festivalul concurs are drept scop promovarea muzicii uşoare de certă valoare artistică, afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor interpretative în vederea plasărilor în elita muzicii uşoare naţionale şi internaţionale, descoperirea şi încurajarea tinerelor talente în domeniul interpretării muzicii.

Festivalul-concurs se adresează atât copiilor cât și tinerilor soliști vocali din case de cultură, școli populare de artă, cămine culturale, licee de artă, cluburi ale copiilor etc.

LOC DESFĂȘURARE:

Festivalul-concurs„Floare de April”  se desfășoară anual în municipiul Tecuci.

DATA DESFĂŞURĂRII:

Fesivalul-concurs „Floare de April” are loc în data de 26 aprilie, ȋncepȃnd cu ora 10.00, avȃnd urmӑtoarele etape: concursul propriu-zis, gala de premiere și recitalul artiștilor.

CATEGORII DE VÂRSTĂ:

  1. Interpreți având vârsta cuprinsă între 4 și 7 ani.
  2. Interpreți având vârsta cuprinsă între 8 și 10 ani.
  3. Interpreți având vârsta cuprinsă între 11 și 13 ani.
  4. Interpreți având vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani.
  5. Interpreți având vârsta cuprinsă între 18 și 25 ani.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PRESELECȚIE.

CONDIȚII PARTICIPARE:

Concurenţii participanți vor completa şi vor trimite până la data de 22 APRILIE 2024:

  • Fişa de înscriere cu datele personale, titlul şi autorii piesei interpretate în concurs. Interpretul trebuie să aibă acceptul compozitorului/textierului de a prezenta piesa în cauza. (Problemele ce se pot apărea între interpret și compozitor/textier, nu privesc organizatorii și nici juriul.
  • Negativele și pozitivele trebuie să fie în format audio (mp3 sau wav), durata pieselor să fie de maxim 5.30 minute;
  • Poza color, în format jpg.

Certificatul de naştere/cartea de identitate se va prezenta în ziua concursului; în situația în care există neconcordanțe între datele declarate și cele reale, concurentul va fi descalificat.

Toate materialele vor fi trimise, în vederea preselecţiei pentru concurs, la adresa de email: festivaltecuci@yahoo.ro sau prin poștă, pe adresa: Casa de Cultură, str.1 Decembrie 1918, nr.62, localitatea Tecuci, județul Galați, cod 805300.

Concurenții vor interpreta în concurs o singură piesă la alegerea profesorului/îndrumătorului.

Taxa de înscriere este de 120 lei. Aceasta se achita în contul: RO46TREZ30721G365000XXXX deschis la TrezoreriaTecuci, CUI 4973562, sau numerar la sediul Casei de Culturӑ Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.62.

Descarcă fișa de înscriere și acordul GDPR de AICI

OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR:

Să respecte prevederile prezentului regulament;

Să  trimită în timp util actele necesare înscrierii, negativul  în format mp3, pe adresa de email festivaltecuci@yahoo.ro;

Să  achite taxa de participare;

Să   nu deterioreze bunurile din sala de spectacol și să păstreze curățenia;

Să  păstreze liniștea pe toată durata concursului;

Cheltuielile privind transportul/cazarea/masa vor fi suportate de concurenți sau de instituția pe care o reprezintă.

OBLIGATIILE ORGANIZATORILOR:

–   Organizeazӑ activitatea, pun la dispoziție sala de spectacole;

– Asigură sonorizarea și jurizarea concursului, corectitudinea centralizӑrii voturilor pentru clasamentele finale;

–   Asigurӑ ordinea pe toatӑ durata festivalului;

–  Organizatorii îşi rezerva dreptul de a aduce modificӑri prezentului regulament, informând participanţii în timp util.

PREMII:

– Organizatorii oferă tuturor concurenților diplome de participare.

Se vor acorda:

Marele Trofeu „Eugen Bertea” al festivalului, ȋn valoare de 1000 lei(net), va fi acordat concurentului cu media cea mai mare obținută în concurs. În caz de egalitate între mai mulți concurenți, va conta nota președintelui juriului,

Trofeul categoriei în valoare de 300 lei, premiul I în valoare de 200 lei, premiul II, premiul III și 3 mențiuni pentru fiecare categorie de vârstă.

Câștigătorul marelui trofeu va susține un micro recital la ediția imediat următoare a concursului.

JURIUL:

Juriul va fi alcătuit din compozitori, reprezentanți ai organizatorilor și artiști consacrați.

Membrii juriului, care sunt profesori ai concurenţilor sau care provin de la instituţii care au reprezentanţi în concurs, nu vor juriza candidaţii respectivi, cu menţiunea că, în aceste cazuri, nota preşedintelui juriului se va dubla. Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și a clasamentelor rezultate din jurizare pe parcursul concursului, rezultatele jurizării se vor face publice doar în momentul decernării premiilor. Notele obtinute de concurenți vor putea fi urmӑrite și pe lista publicată post-concurs pe site-ul Casei de Cultură Tecuci

Deciziile  juriului nu pot fi contestate sau anulate.

CRITERII DE NOTARE:

–  adecvarea melodiei, text/vârstă (pe categorii de vârstă): 10%

–  gradul de dificultate al piesei: 15%

–  calităţile interpretative (precizia intonaţiei, claritate timbrală, amplitudine vocală, emisia, frazarea, simțul ritmic, stilul interpretării, particularităţi vocale, ): 65%

–  expresivitatea artistică si tinuta scenică: 10%

Organizarea și desfӑșurarea festivalului:

Programul de desfӑșurare a festivalului-concurs va fi publicat pe pagina de Facebook și pe site-ul instituției cu 48 de ore ȋnainte.

PARTENERI MEDIA: Ziarul Tecucean, Radio Tecuci, Radio Cultural Iași, ,Decibel MediaNet.

RELATII SUPLIMENTARE:

se pot obține la sediul Casei de Cultură Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr.62;

la tel.: secretariat – 0372727259 sau la coordonator – 0768.965.550.

                                                         Referent – coordonator,   

                                                        Vișan Claudiu Daniel

Comentariile sunt închise.