Festivalul național„ FLOARE DE APRIL” Ediția a-XXVIII-a, 29 aprilie 2022

Festivalul național„ FLOARE DE APRIL” Ediția a-XXVIII-a, 29 aprilie 2022 | INIȚIATOR – Casa de Cultură Tecuci, cu sprijinul Primӑriei și al Consiliului Local Tecuci

  REGULAMENTUL FESTIVALULUI  

INIȚIATOR – Casa de Cultură Tecuci, cu sprijinul Primӑriei și al Consiliului Local Tecuci

SCOPUL PROIECTULUI:

Festivalul concurs are drept scop promovarea muzicii uşoare de certă valoare artistică, afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor interpretative în vederea plasărilor în elita muzicii uşoare naţionale şi internaţionale, descoperirea şi încurajarea tinerelor talente în domeniul interpretării muzicii.

Festivalul Național „Floare de April” se adresează atât copiilor cât și tinerilor soliști vocali din case de cultură, școli populare de artă, cămine culturale, licee de artă, cluburi ale copiilor etc.

LOC DESFĂȘURARE:

Festivalul-concurs „Floare de April” se desfășoară anual în municipiul Tecuci.

DATA DESFĂŞURĂRII:

Festivalul-concurs „Floare de April” are loc în data de 29 aprilie 2022, ȋncepȃnd cu ora 1000, avȃnd urmӑtoarele etape: concursul propriu-zis, gala de premiere și recital artiști.

CATEGORII DE VÂRSTĂ:

 1. Interpreți având vârsta cuprinsă între 4 și 6 ani.
 2. Interpreți având vârsta cuprinsă între 7 și 8 ani.
 3. Interpreți având vârsta cuprinsă între 9 și 10 ani.
 4. Interpreți având vârsta cuprinsă între 11 și 12 ani.
 5. Interpreți având vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani.
 6. Interpreți având vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PRESELECȚIE.

CONDIȚII PARTICIPARE:

Concurenţii participanți vor completa şi vor trimite până la data de 21 APRILIE 2022:

 •  Fişa de înscriere cu datele personale, titlul şi autorii piesei interpretate în concurs. Interpretul trebuie să aibă acceptul compozitorului/textierului de a prezenta piesa în cauza. (Problemele ce se pot ridica între interpret și compozitor/textier, nu privesc organizatoriiși nici juriul. Ele se vor reglementa doar între compozitor/textier/interpret); Descarcă fișa de înscriere de AICI . Descarcă declarația GDPR de AICI.
 •  Negativele și pozitivele trebuie să fie în format audio (mp3 sau wav), durata pieselor să fie între 2,90 – 4,30 minute;
 • Poza color în format jpg.
 • Certificatul de naştere/cartea de identitate se va prezenta în ziua concursului; în situția în care există neconcordanțe între datele declarate și cele reale concurentul va fi descalificat.

Toate materialele vor fi trimise, în vederea preselecţiei pentru concurs, la adresa de email: festivaltecuci@yahoo.ro sau prin poștă pe adresa: Casa de Cultură, str.1 Decembrie 1918, nr. 62, localitatea Tecuci, județul Galați, cod 805300.

Concurenții vor interpreta în concurs o singură piesă la alegerea profesorului/îndrumătorului.

Preselecția va avea loc în data de 22.04.2022, participanţii admişi în concurs se vor regăsi ȋn listele care vor fi afișate în data de 23.04.2021, pe pagina culturatecuci.ro și pe pagina de Facebook a instituției.

Taxa de înscriere este de 60 lei și se poate achita în contul: RO46TREZ30721G365000XXXX deschis la Trezoreria Tecuci, CUI 4973562, sau numerar la sediul Casei de Culturӑ din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 62.

OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR:

 •  Să respecte prevederile prezentului regulament;
 •  Să trimită în timp util actele necesare înscrierii, negativul și pozitivul în format mp3 pe adresa de email: festivaltecuci@yahoo.ro;
 •  Să achite taxa de participare;
 •  Să nu deterioreze bunurile din sala de spectacol și să păstreze curățenia;
 •  Să păstreze liniștea pe toată durata concursului;

            Cheltuielile privind transportul/cazarea/masa vor fi suportate de concurenți sau de instituția pe care o reprezintă.

OBLIGATIILE ORGANIZATORILOR:

 •  Organizeazӑ activitatea, pune la dispoziție sala de spectacole;
 •  Asigură sonorizarea și jurizarea concursului, corectitudinea centralizӑrii voturilor pentru clasamentele finale;
 •  Asigurӑ ordinea pe toatӑ durata festivalului.

 Organizatorii îşi rezerva dreptul de a aduce modificӑri prezentului regulament, informând participanţii în timp util.

PREMII:

 •  Organizatorii oferă tuturor concurenților diplome de participare. Se vor acorda: trofeu, premiul I, premiul II, premiul III și 3 mențiuni pentru fiecare categorie de vârstă.
 •  Marele Trofeu „Eugen Bertea” al festivalului, ȋn valoare de 700 lei, va fi acordat concurentului cu media cea mai mare obținută în concurs. În caz de egalitate între mai mulți concurenți, va conta nota președintelui juriului.

Câștigătorul marelui trofeu va susține un micro recital la ediția imediat următoare a concursului.

JURIUL:

            Juriul va fi alcătuit din compozitori, reprezentanți ai organizatorilor și artiști consacrați.

Membrii juriului, care sunt profesori ai concurenţilor admişi sau care provin de la instituţii care au reprezentanţi în concurs, nu vor juriza candidaţii respectivi, cu menţiunea că, în aceste cazuri, nota preşedintelui juriului se va dubla. Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și a clasamentelor rezultate din jurizare pe parcursul concursului, rezultatele jurizării se vor face publice doar în momentul decernării premiilor.

            Deciziile juriului nu pot fi contestate sau anulate.

CRITERII DE NOTARE:

 •   adecvarea melodiei, text/vârstă (pe categorii de vârstă): 10%
 •   gradul de dificultate al piesei: 15%
 •   calităţile interpretative (precizia intonaţiei, claritate timbrală, amplitudine vocală, emisia, frazarea, simțul ritmic, stilul interpretării, particularităţi vocale, ): 65%
 •   expresivitatea artistică si tinuta scenică: 10%

Programul de desfӑșurare al festivalului-concurs va fi publicat pe pagina de Facebook și pe site-ul instituției cu 48 de ore ȋnainte.

PARTENERI MEDIA: Radio Tecuci, Radio Cultural Iași, Ziarul Tecucean

RELATII SUPLIMENTARE:

 •  se pot obține la sediul Casei de Cultură Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr. 62;
 •  la tel.: secretariat – 0372.727.260 sau coordonator – 0768.965.550.

Coordonator festival,  Vișan Claudiu Daniel


   AFIȘUL FESTIVALULUI   

 
Festivalul Floare de April Tecuci 2022 - Afis-Floare-de-April-2022-ok

Comentariile sunt închise.