Project Description

REGULAMENT GALA TEATRULUI ȘCOLAR

Ediţiaa XVII-a – 30 mai 2019

 ORGANIZATORI:

   Casa de Cultură a Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, Tecuci, jud. Galaţi, tel/fax 0236.820.449, e-mail: festivaltecuci@yahoo.ro, iniţiator, ȋn colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Galați organizează  joi, 30.mai.2019, ediția a XVII-a a Galei Teatrului Școlar.

 CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe pagina de Facebook a Casei de Cultură http://facebook.com/casadecultura.tecuci și pe website-ul oficial  www.culturatecuci.ro

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica/schimba regulamentul. Acesta va fi anunţat public în timp util.

SCOPUL CONCURSULUI

Gala Teatrului Şcolar are scopul de a descoperi și promova tinere talente actoricești, de a stimula interesul artistic pentru spectacolul de teatru. Organizatorii își propun totodată antrenarea instituțiilor de învățământ în activități cultural-artistice extrașcolare.

OBIECTIVE

 1. Valorificarea în artele spectacolului de teatru a potenţialului local, național;
 2. Atragerea şcolii în activităţi extracurriculare şi sudarea unor legături profesionale cu aceasta;
 3. Cunoaşterea literaturii şi a dramaturgiei româneşti şi universale de către elevi;
 4. Dezvoltarea capacităţilor de interpretare, dicţie, oratorie, adaptarea la rol;
 5. Determinarea de a participa la actul de creație (dramatică, literară şi de design);
 6. Oportunitatea de a exprima idei noi şi promovarea creaţiilor originale;
 7. Identificarea surselor şi a mijloacelor de informare inovative, bazate pe lectură şi studiu.

 

REGULILE CONCURSULUI:

CATEGORII DE PARTICIPANŢI:

 • Gala teatrului şcolar se adresează tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar:
 • ciclul primar;
 • gimnazial;
 • liceal sau colegii.
 • Vârsta maximă admisă a tinerilor actori şi/sau autori este depână la 18 ani.
 • Pot participa şcolile din municipiul Tecuci, din județul Galați și din alte județe.
 • La concurs vor intra în competiție toate trupele desemnate de școlile interesate și înscrise în concurs, fiecare școală putând fi reprezentată de o singură trupă pentru fiecare secțiune.
 • Elevii pot participa la concurs individual (monolog).

SECŢIUNI:

Concursul se desfășoară pe două secțiuni:

–  Secţiunea regie;
–  Secţiunea interpretare;

 • La Secțiunea interpretare concurenții pot opta pentru genuri diverse: teatru, marionete, colaje, dramatizări, etc.
 • Nu sunt acceptate momente artistice prezentate la edițiile anterioare ale Galei Teatrului Școlar;
 • La înscriere participanţii transmit titlul piesei, autorul și numărul de actori din trupă, conform fișei de înscriere;
 • Timpul maxim de prezentare este de 20 de minute pentru piesele de teatru, 10 de minute pentru scenete şi 5 minute pentru monolog, one-man-show, etc;
 • Textele alese trebuie să reflecte vârsta şi preocupările interpreţilor, să nu conţină limbaj licenţios, acţiuni şi situaţii scenice nepotrivite vârstei lor;
 • Participanţii vor transmite la înscriere un număr de telefon la care să poată fi contactaţi;
 • În caz de neparticipare este obligatorie anunţarea organizatorilor cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în concurs;
 • Instituțiile școlare pot participa și cu spectacole în limbi de circulație internațională (engleză, franceză) sau în limbile minorităților;
 • Decorurile necesare sunt asigurate de formația participantă la concurs, iar sunetul şi lumina sunt asigurate de către organizatori, la solicitare;
 • Concurenții din alte localități își vor asigura transportul, cazarea şi masa;
 • Toţi participanţii şi susţinătorii lor sunt rugaţi să aibă pe tot parcursul concursului un comportament civilizat şi de fair play.

CATEGORII DE VÂRSTA:

 –    7-11 ani

 –  12-15 ani

 –  16-18 ani

PREMII:

La fiecare categorie de participare vor fi acordate următoarele premii:

 • PREMIUL I, II, III și mențiune pentru cel mai bun spectacol;
 • PREMIUL I, II, III și mențiune pentru cel mai bun actor/cea mai bună actriță în rol principal;
 • PREMIUL I, II, III și mențiune pentru cel mai bun actor/cea mai bună actriță în rol secundar;
 • PREMIUL I, II, III și mențiune pentru regie;

Fiecare concurent desemnat câștigător va primi diplome, iar coordonatorul grupului/elevului va primi din partea organizatorilor diplome și adeverințe de participare.

JURIUL: Juriul Galei este alcătuit din specialiști în teatru și personalități culturale locale/naționale și va fi compus din președinte și cel puțin trei membri.

Criterii de jurizare pentru selecţia câştigătorilor: mișcare scenică, originalitatea interpretării, calitatea discursului actoricesc, costumația și impresia artistică.

TAXA DE ÎNSCRIERE:

 • Fiecare formaţie de teatru şi fiecare din participanţi vor achita în ziua trimiterii fișei de înscriere taxa de participare de 10 lei de persoană/actor.
 • Pentru trupă/grup se vor plăti 10 lei pentru fiecare membru. Taxa se va achita la serviciul de CONTABILITATE al Casei de Cultură Tecuci.

LOCUL ȘI DATA  DESFĂŞURĂRII:

Gala se va desfășura la Sala de Spectacole „Ion Petrovici” a Casei de Cultură din Tecuci, joi 30.mai.2019, începând cu ora 1000.

 PERIOADA DE ÎNSCRIERE

Înscrierile se fac pe baza unei fişe tip până la data de 24.mai 2019, ora 1600.

 1.   Fișa de înscriere se poate descărca de AICI.
 2.   Declarația privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se poate descărca de AICI

Pentru participarea la concurs, fiecare şcoală desemnează trupele, prin transmiterea fişei de înscriere, on-line, la adresa de e-mail: festivaltecuci@yahoo.ro, sau la sediul Casei de Cultură din strada 1 Decembrie 1918, nr. 62, municipiul Tecuci. Fişa de înscriere tip se va transmite semnată şi ştampilată de către directorul şcolii din care provine formația/interpretul.

Intrarea în concurs se va face prin tragere la sorți de către organizatori înainte de începerea Galei.

Relaţii suplimentare la secretariatul Casei de Cultură a municipiului Tecuci, tel. 0236.820.449 sau 0725.802.252.

 

Coordonator proiect,                                                                    Manager

Vîță Dan                                                                        Cioclu Diana Mioara