Project Description

 FESTIVALUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE A MUZICII UȘOARE FLOARE DE APRIL”

Editia a-XXV-a, 21-22 aprilie 2018, Tecuci  

      REGULAMENT     

 INIȚIATOR – Casa de Cultură Tecuci, cu sprijinul Primăriei şi a Consiliului Local Tecuci.

 

 SCOPUL PROIECTULUI:

Festivalul concurs are drept scop promovarea muzicii uşoară, afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor interpretative în vederea plasărilor în elita muzicii uşoare naţionale şi internaţionale. Descoperirea şi încurajarea tinerelor talente în domeniul interpretării muzicii. 

OBIECTIVE:

 • să descoperim, să se lanseze şi să se promoveze tinere talente interpretative;
 • să stimulăm valorile muzicii uşoare;
 • să atragem cele mai valoroase voci din ţară la evenimentul nostru;
 • să atragem publicul tecucean şi din țară la festival;
 • să stimulăm schimburile culturale;
 • să susţinem turismul cultural în zona noastră;
 • să contribuim la cunoaşterea şi recunoaşterea oraşului Tecuci de diverse categorii de public;
 • festivalul să devină un brand al Tecuciului.

Festivalul-concurs se adresează atât copiilor cât şi tinerilor soliști vocali din Case de Cultură, Școli populare de artă, Cămine Culturale, Licee de Artă, Cluburi ale copiilor, etc.

LOC DESFĂȘURARE:

Festivalul-concurs se desfăşoară anual în municipiul Tecuci, pe scena Sălii de Spectacole „ION PETROVICI”.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE ESTE 2 MARTIE 2018 – 13 APRILIE 2018

 DATA DESFĂŞURĂRII FESTIVALULUI-CONCURS:

Fesivalul-concurs „Floare de April” are două zile de desfăşurare:

            21 aprilie 2018, ora 13:00  – ziua concursului;

            22 aprilie 2018, ora 12: 00 – Gala de premiere şi recital artişti. 

CATEGORII DE VÂRSTĂ:

 1. Interpreţi având vârsta cuprinsă între 6 și 8 ani.
 2. Interpreţi având vârsta cuprinsă între 9 și 11 ani.
 3. Interpreţi având vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani.
 4. Interpreţi având vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani.
 5. Categoria Grupuri. 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PRESELECȚIE

CONDIȚII PARTICIPARE:

Concurenţii participanţi vor completa şi vor trimite până la data de 13 APRILIE 2018 următoarele:

 • Fişa de înscriere cu datele personale, titlul şi autorii piesei interpretate în concurs. Interpretul trebuie să aibă acceptul compozitorului/textierului de a prezenta piesă în cauză. (Problemele ce se pot ridica între interpret şi compozitor/textier, nu privesc organizatorii şi nici juriul festivalului-concurs „Floare de April”. Ele se vor reglementa doar între compozitor/textier/interpret);
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Pozitivul şi negativul piesei din concurs. Negativele şi pozitivele trebuie să fie în format audio (mp3), durata pieselor să fie între 2,90 – 3,30 minute;
 • Copie după dovada plăţii taxei de înscriere: 60 RON;
 • Poză color în format jpg.

Toate materialele vor fi trimise, în vederea preselecţiei pentru concurs, la adresa de mail: festivaltecuci@yahoo.ro sau prin poștă pe adresa: Casa de Cultură Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr.62, jud. Galaţi, cod 805300.

Concurenții vor interpreta în concurs o singură piesă la alegerea profesorului sau îndrumătorului său.

Intrarea în concurs va fi în ordine alfabetică și va fi afișată pe pagina de sit-ulwww.culturatecuci.ro

Preselecția va avea loc în data de 16.04.2018, iar rezultatele cuparticipanţii admişi în concurs se vor regăsi în listele care vor fi afişate în 17 APRILIE 2018, pe pagină: www.culturatecuci.ro.

Concurenții admiși sunt rugați să se prezinte la Casa de Cultură Tecuci, în ziua concursului, 21 aprilie 2018, la ora 10.00, pentru stabilirea detaliilor organizatorice și verificarea sticului sau a CD-ului de concurs.

Proba de sunet nu este obligatoriu. Concurenții pot repeta o strofă și un refren.

Festivalul va fi transmis live de Radio România Iași.

TAXA DE ÎNSCRIERE:

Taxa de înscriere este de 60 lei.

Aceasta se achită în contul: RO46TREZ30721G365000XXXX deschis la Trezoreria Tecuci, CUI 4973562,sau numerar la sediul Casei de Cultură Tecuci.

OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR:

 • să respecte prevederile prezentului regulament;
 • să trimită în timp util actele necesare înscrierii, negativul și pozitivul în format mp3 pe adresa de email: festivaltecuci@yahoo.ro ;
 • să achite taxa de participare;
 • să nu deterioreze bunurile din sala de spectacol și să păstreze curățenia;
 • să păstreze liniștea pe toată durata concursului;
 • cheltuielile privind transportul/cazarea/masa vor fi suportate de concurenți sau de instituția pe care o reprezintă.

OBLIGAŢIILE ORGANIZATORILOR:

 • Repetițiile pentru acomodarea cu sonorizarea sălii se vor face în intervalul orar : 10:00– 12:00, în data de 21 aprilie 2018;
 • toate condițiile pentru bună desfășurare a concursului (sunet, premii, juriu, spectacol, recital, etc.);
 • paza și protecția pe toată durata concursului;
 • servicii hoteliere doar pentru juriu și invitații din recital.

PREMII:

 • Organizatorii oferă tuturor concurenților diplomă de participare.
 • Se va acorda: un trofeu, un premiul I, două premii II, trei premii III și trei mențiuni pentru fiecare categorie de vârstă.
 • Marele trofeu al festivalului va fi acordat concurentului cu media cea mai mare obținută în concurs.
 • Câștigătorul marelui trofeu va susține un microrecital la ediția imediat următoare a concursului, caz în care acesta va beneficia de decontarea, de către organizator, a cheltuielilor de transport.
 • Se vor mai acorda premii din partea Radio România Iaşi.
 • În caz de egalitate între mai mulți concurenți, va conta nota președintelui juriului. 

JURIUL:

Juriul va fi alcătuit din compozitori, reprezentanți ai organizatorilor, artişti consacrați.

Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare.

Membrii juriului, care sunt şi profesori ai concurenţilor admişi sau care provin de la instituţii care au reprezentanţi în concurs, nu vor juriza candidaţii respectivi, cu menţiunea că, în aceste cazuri, nota preşedintelui juriului se va dubla.

Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor. Notele obţinute de concurenţi vor putea fi urmărite şi pe lista publicată post-concurs pe site-ul Casei de Cultură Tecuci culturatecuci.ro.

Deciziile juriului nu pot fi contestate sau anulate.

CRITERII DE NOTARE:

Adecvarea melodiei, text/vârstă (categorii de vârstă):10%

Gradul de dificultate al piesei: 15%

Calităţile interpretative (precizia intonaţiei, claritate timbrală, amplitudine vocală, emisia, frazarea, simţul ritmic, stilul interpretării, particularităţi vocale,): 65%

– Expresivitatea artistică şi ţinuta scenică: 10%

INVITAŢI/JURIU:

 • George Vanvu–compozitor, redactor Radio România Iaşi;
 • Luminița Anghel – interpretă de muzică pop și vedetă de televiziune;
 • Claudiu Bulete – compozitor și manager la CB Media;
 • Monica Anghel – interpretă de muzică pop și vedetă de televiziune;
 • Claudiu Vișan – interpret de muzică pop și profesor canto. 

FORMULARE NECESARE:

 • Fişa de înscriere poate fi descărcată de AICI
 • Acordul de interpretare poate fi descărcat de AICI
 • Declaratie garanţie răspundere poate fi descărcată de AICI

RELAȚII SUPLIMENTARE:

  se pot obține la sediul Casei de Cultură Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr.62;

  la telefoanele: 0236.820.449 – secretariatul Casei de Cultură Tecuci, sau 0768.965.550 – Claudiu Vișan, coordonator festival.

Regulamentul în format PDF poate fi descărcat de AICI

PARTENERI MEDIA: Radio Tecuci, Radio România Iași.

Coordonator proiect,

Vișan Claudiu Daniel