Project Description

FESTIVALUL INTERJUDEŢEAN DE INTERPRETARE A MUZICĂ POPULARĂ „BALADELE SIRETULUI” Ediția a XXI-a, Tecuci
25 mai 2018

REGULAMENT

Organizatori:
Casa de Cultură a municipiului Tecuci și Primaria municipiului Tecuci.

Parteneri:
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați, TVR Iași, Radio Iași, Radio Tecuci, Viața Liberă Galați.

Obiectivele:
– Stimularea celor mai talentați și autentici interpreți vocali;
– Depistarea, valorificarea și promovarea creațiilor folclorice autentice, de certă valoare artistică;
– Contracararea tendințelor de alterare și poluare a folclorului muzical și al portului popular românesc;

Locul de desfășurare:
Sala de spectacole „Ion Petrovici” a Casei de Cultură Tecuci.

Festivalul Baladele Siretului 2018 – Condiții de participare

La festival pot participa copii și adolescenți, membrii ai cercurilor artistice din palatele și cluburile copiilor, case de cultură, școli gimnaziale și licee, cu vârsta cuprinsă între 8 – 18 ani.
Concursul se va desfășura pe urmatoarele secțiuni de vârstă:
– Secținea I (8 – 10 ani)
– Secțiunea II (11–13 ani)
– Sectiunea III (14 – 16 ani)
– Sectiunea IV (17 – 19 ani)

Repertoriul participanţilor va cuprinde obligatoriu două cântece din zona pe care o reprezintă:
– o doină sau o baladă;
– un cântec de joc (cu acompaniament);

Acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra „Doina Covurluiului” a Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați.

Înscrierile la acest concurs se fac la Casa de Cultură a Municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, cod 805300, tel/fax 0236 820449 sau E-mail: festivaltecuci@yahoo.ro

Concurenții vor trimite prin poștă sau e-mail fişa de înscriere, o copie după actul de naştere, partitura muzicală pentru cântecul de joc, înregistrarea audio (CD – mp3) cu balada sau doina propusă pentru concurs, o fotografie (10/15) în costum popular, până la data de 14 mai 2018.

Preselecția va avea loc în data de 15 mai 2018 pe baza materialelor audio trimise.

Rezultatul preselecției va fi afișat pe pagina www.culturatecuci.ro începând cu data de 18 mai 2018.
Taxa de participare la concurs de 60 lei/concurent se poate achita la casieria instituţiei sau în contul: RO46TREZ30721G365000XXXX , beneficiar Casa de cultura Tecuci, cod fiscal 4973562 deschis la Trezoreria Tecuci.

Cheltuielile de deplasare, cazare și masă vor fi suportate de concurenţi, sau de către instituţia pe care o reprezintă.

Repetițiile generale cu orchestra se vor desfăşura în Sala de spectacole „Ion Petrovici” a Casei de Cultură Tecuci, în data de 25 mai 2018, între orele 11,oo – 15,oo.

Concurenții din Galați sau din județul Galați vor repeta cu orchestra la sediul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” – Galați, în perioada 21 – 24 mai 2018, începând cu orele 10:00.

Festivalul propriu – zis va fi sub formă de spectacol cu public începând cu ora 16:30.

Evaluarea concurenților:
Prestația participanților va fi evaluată de un juriu competent, alcătuit din specialiști în domeniul muzical sau al folclorului muzical, oameni de cultură și artă, cu notele la vedere pentru fiecare concurent.
În caz de egalitate de puncte se apeleaza la criteriul cea mai mare notă dintre cele acordate de juriu. Dacă egalitatea se menține se apelează la criteriul cea mai mare notă dintre cele mai mici
note acordate. Aceste reguli se aplica numai pentru premiile I.

Se vor acorda trofee pentru premiile I la fiecare categorie de vârstă și diplome pentru celelalte premii sau mențiuni.

Fiecare concurent va primi Diploma de participare.

Juriul își rezervă dreptul de a redistribui – după caz- unele premii.

Înformații suplimentare puteți obține la numărul de telefon 0236820449, e-mail: festivaltecuci@yahoo.com.ro, web sait www.culturatecuci.ro, persoane de contact prof. Mircea Călianu (tel.0786940164) ,Vasilache Mihail – secretar de Festival (tel.0725802252) .

Manager, Referent,
prof. Mircea Calianu