• 1886 – 1887 – S-a construit clădirea în care este astăzi sediul Casei de Cultură a Municipiului Tecuci. Iniţial aici a funcţionat Primăria şi ulterior Casa Agronomului. Autorul proiectului de construcţie este arhitectul Dimitrie Maimarolu.
 • 1938 – În lună martie s-au pus bazele Căminului Cultural orăşenesc „Calistrat Hogaş”.
 • 1953 – În luna august s-a înfiinţat Casa Raionala de Cultură, în cadrul căreia îşi desfăşurau activitatea formaţia de teatru, orchestrele de muzică populară şi semisimfonica, grupul coral, precum şi cenaclul literar „George Coşbuc”.
 • 1954 – Are loc prezentarea primului spectacol de estradă: „Sus cortina”.
 • 1957 şi 1968 – Formaţia de teatru a fost laureata la Festivalul bienal de teatru „I. L. Caragiale”, prezenta fiind cu piesele „Împărăţia lui Machidon” de Tiberiu Vornic şi respectiv „Omul care aduce ploaie” de Richard Nash.
 • 1966 – Se deschide prima expoziţie internaţională de fotografie în Tecuci.
 • 1968 – Îşi încep activitatea primele cercuri şi cursuri tehnico-aplicative în cadrul Universităţii Populare care – atunci că şi acum – rămâne un important furnizor de oferte alternative de perfecţionare şi calificare.
 • 1968 – Se organizează prima ediţie a Festivalului interjudeţean de folclor moldovenesc „Cânta de răsună lunca”.
 • 1970 – Casa de Cultură organizează „Întâlnirea cu fiii Tecuciului” la care participa şi academicienii Ion Petrovici, Mihai Berza şi Miltiade Filipescu.
 • 1970 şi 1985 – Acelaşi talentat colectiv de artişti amatori participa la Tulcea şi apoi la Focşani, în alte concursuri naţionale, cu piesele de teatru „Aceşti îngeri trişti” de D. R. Popescu şi „Mobilă şi durere” de Teodor Mazilu.
 • 1975 – Se înfiinţează Ansamblul folcloric „Doina Şiretului”, care, de-a lungul anilor, a câştigat numeroase premii la concursuri interjudeţene şi naţionale.
 • 1978 – Sediul instituţiei este mutat din clădirea Bibliotecii Municipale, în localul fostei Primarii a oraşului.
 • 1995 – S-a desfăşurat prima ediţie a concursului de poezie „Costache Conachi”.
 • 2001 – Ansamblul folcloric participa la Festivalul internaţional de folclor de la Saujon, Franţa.
 • 2003 – „Amintiri de peste ani”, spectacol reprezentativ cu ocazia împlinirii a 50 de ani de existenţa ai Casei de Cultură.
 • 2006 – A fost organizată prima ediţie a Colocviului Anual de Filosofie „Ion Petrovici”.
 • 2008 – A fost organizat spectacolul aniversar „Mioara Velicu – 45 de ani de cântec românesc”.