• Instituţia de cultură se află instalată de peste patru decenii în clădirea vechii Primării a Tecuciului ce a fost edificată în anii 1886 – 1887 după proiectul arhitectului bucureştean Dimitrie Maimarolu.

  Casa de Cultură Raională a fost înființată în anul 1953, menirea sa fiind aceea de a contribui la „răspândirea culturii și artei în rândul maselor de oameni ai muncii”

  – din anul 1969, a ființat ca și Casa de Cultură a municipiului Tecuci. Timp de 30 de ani instituția a functionat în clădirea cu etaj de pe strada 13 Septembrie, colț cu strada Republicii.

  – din 1978, Casa de Cultură a fost mutată în clădirea vechii Primării din strada 1 Decembrie 1918, nr. 62 (clădire pe care a preluat-o de la Casa Agronomului)

  Elementul dominant în plastica arhitecturală a acesteia îl constituie terasa largă, care se desprinde de linia faţadei, jucând rolul de pasaj acoperit pentru intrarea în clădire. Spaţiile sunt conturate de arcade trilobate în acoladă (de influenţa brâncovenească), ce se sprijină pe şase coloane de piatra, le corespund cinci usi de acces în clădire.

  Faţada este împărţită în două registre prin intermediul unui brâu sculptat plasat la nivelul ptanşeului dintre parterul supraînălțat şi etaj. Întreaga structură de rezistenţă este din ziduri portante de cărămidă, planşeul parterului fiind din grinzi metalice şi bolțişoare de cărămidă.

  Pătruzând în interior, remarcăm un hol mare cu pardoseala mozaicată, străjuit de sase stâlpi de zidărie şi cu arce în plin centru.

  Pereţi, acestuia sunt decoraţi cu 12 pilaştri cu capiteluri compozite și socluri proeminente.

  La parter se accede spre un număr egal de camere, dispuse spre centrul clădirii. Printr-o scară monumentală cu balostradă din fier forjat – străjuită de două coloane cu întoarcere bifurcată – se ajunge la etaj, unde se distinge o galerie balcon larg deschisă cu coloane de susținere a plafonului și cu balustrași pe ambele părți.

  Spațiile destinate birourilor de la etaj corespund întocmai camerelor de jos. Singura încăpere ce nua are corespondent în zona parterului este sala mare de festivități, aflată deasupra holului intrării.

  Clădirea vechii primării a fost concepută într-o arhitectură funcțională, autorul proiectului acesteia încercând să adopte un stil corespunzător destinației și naturii edificiului, pe măsura epocii și locului, folosindu-se de o interpretare liberă, specifică perioadei de debut a arhitecturii românești.

  În perioada 2007 – 2011 a avut loc consolidarea și reabilitarea clădirii pe baza unui proiect confinanțat de Uniunea Europeană. Cu acest prilej s-au restaurat elementele decorative exterioare și interioare, inclusiv frumoasa scară din fier forjat ce permite accesul în zona etajului.

  Pe lângă Casa de Cultură au ființat de-alungul anilor formații de teatru, de dansuri, de muzică populară, ansambluri folclorice și de estradă, un cor mixt, formații de muzică populară și ușoară, cercuri literare și de creație plastică, cursuri de canto, dans și teatru.

 • 1886 – 1887 – S-a construit clădirea în care este astăzi sediul Casei de Cultură a Municipiului Tecuci. Iniţial aici a funcţionat Primăria şi ulterior Casa Agronomului. Autorul proiectului de construcţie este arhitectul Dimitrie Maimarolu.
 • 1938 – În lună martie s-au pus bazele Căminului Cultural orăşenesc „Calistrat Hogaş”.
 • 1953 – În luna august s-a înfiinţat Casa Raionala de Cultură, în cadrul căreia îşi desfăşurau activitatea formaţia de teatru, orchestrele de muzică populară şi semisimfonica, grupul coral, precum şi cenaclul literar „George Coşbuc”.
 • 1954 – Are loc prezentarea primului spectacol de estradă: „Sus cortina”.
 • 1957 şi 1968 – Formaţia de teatru a fost laureata la Festivalul bienal de teatru „I. L. Caragiale”, prezenta fiind cu piesele „Împărăţia lui Machidon” de Tiberiu Vornic şi respectiv „Omul care aduce ploaie” de Richard Nash.
 • 1966 – Se deschide prima expoziţie internaţională de fotografie în Tecuci.
 • 1968 – Îşi încep activitatea primele cercuri şi cursuri tehnico-aplicative în cadrul Universităţii Populare care – atunci că şi acum – rămâne un important furnizor de oferte alternative de perfecţionare şi calificare.
 • 1968 – Se organizează prima ediţie a Festivalului interjudeţean de folclor moldovenesc „Cânta de răsună lunca”.
 • 1970 – Casa de Cultură organizează „Întâlnirea cu fiii Tecuciului” la care participa şi academicienii Ion Petrovici, Mihai Berza şi Miltiade Filipescu.
 • 1970 şi 1985 – Acelaşi talentat colectiv de artişti amatori participa la Tulcea şi apoi la Focşani, în alte concursuri naţionale, cu piesele de teatru „Aceşti îngeri trişti” de D. R. Popescu şi „Mobilă şi durere” de Teodor Mazilu.
 • 1975 – Se înfiinţează Ansamblul folcloric „Doina Şiretului”, care, de-a lungul anilor, a câştigat numeroase premii la concursuri interjudeţene şi naţionale.
 • 1978 – Sediul instituţiei este mutat din clădirea Bibliotecii Municipale, în localul fostei Primarii a oraşului.
 • 1995 – S-a desfăşurat prima ediţie a concursului de poezie „Costache Conachi”.
 • 2001 – Ansamblul folcloric participa la Festivalul internaţional de folclor de la Saujon, Franţa.
 • 2003 – „Amintiri de peste ani”, spectacol reprezentativ cu ocazia împlinirii a 50 de ani de existenţa ai Casei de Cultură.
 • 2006 – A fost organizată prima ediţie a Colocviului Anual de Filosofie „Ion Petrovici”.
 • 2008 – A fost organizat spectacolul aniversar „Mioara Velicu – 45 de ani de cântec românesc”.